Kursplaneutkast i svenska

Vi befinner oss i remissperiod 1 som är mellan 2/10 och 12/10, remissperiod 2 sträcker sig mellan 23/10 och 2/11 och slutligen då remissperiod 3 20/11-30/11. Hyfsat snabba ryck alltså.

Kursplanen i svenska ser än så länge ut såhär. Den nuvarande kursplanen finns här.

Kunskaper i det svenska språket skapar möjligheter till att verka i ett demokratiskt samhälle och för att förstå demokratiska värderingar. Olika språkliga uttrycksformer är redskap för kommunikation tvärs över gränser där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts. Kunskaper i språk skapar förutsättningar för identitets- och kunskapsutveckling och lärande såväl i skolan som utanför.

Inledningsvis presenteras ämnets syfte som mycket går ut på att ämnet ska stärka elevens identitet och är en förutsättning för kunskapsutveckling i andra ämnen. Det som framhålls mer nu är att språket har en demokratisk funktion vilket är bra. Spontant, efter en första genomläsning tycker jag att beskrivningen av syftet är bra och tydligt. Ännu mer tid till ämnet i grundskolans senare del skulle dock behövas för att säkerställa svenskämnets centrala och avgörande roll.

Strävansmålen har ersatts av ”mål för undervisningen som eleven ska utveckla” men går ut på ungefär det samma förutom att det fokuseras mycket mindre på svenskämnets kulturella delar och mer på de funktionella. Det talas till exempel mycket om strategier för inlärning vilket är något som jag hoppas återkommer i alla ämnen då detta inte kan vara något som endast kan utvecklas inom ramen för svenskämnet.

Gällande det centrala innehållet i ämnet för år 7-9 som berör mig mest så fokuseras det mer på IT och informationssäkning som återigen är ett område som inte kan rymmas endast inom svenskämnet. Texter och språk är de två huvudrubrikerna och min spontana reaktion är ”hjälp hur ska vi hinna”. Det är mycket som är bra, men det är mastigt. Något mer konkret än i den tidigare kursplanen, men inte så styrt att valfriheten försvinner. Vid val av texter och film står att urvalet ska ske i samråd mellan lärare och elever ”utifrån att de dels behandlar elevnära livsfrågor som kan ge upplevelser och väcka läslust, dels vidgar de egna perspektiven och öppnar för vidare vyer på omvärlden”, vilket känns som ett schysst upplägg.

Jag behöver fundera och reflektera mer, men det är tydligt att svenskämnets status bör öka i och med denna nya kursplan. Därmed också undervisningstiden.

Användbarhet: Jag tycker att kursplanen vid första anblick har en bra balans mellan tydlighet och frihet. Lite nytt kommer det att bli och det är bra, men kursplanen i svenska bör vara enkel att planera unervisningen utifrån.

Det får inte bli ett för enkelt och simpelt språk i kursplanen då detta ska vara ett styrdokument, inte ett kvällstidningsreportage. Visst är de nuvarande kursplanerna ibland krångliga, men de ska vara skrivna för skolpersonal snarare än för elever och föräldrar. Ett visst mått av ”öevrsättning” och konkretisering måste till och jag tycker inte att det är fel, snarare tvärt om. Språket i utkastet är bra och tydligt. Bra att det trycks på process och strategier som är återkommande begrepp. Jag menar inte att skolan ska leka översittare och använda ett språk som inga föräldrar förstår, men även lärare måste ha rätt till ett professionellt språk.

Det är mycket text och många moment, vilket visar på svenskämnets komplexitet, men som också gör mig lite lätt trött. Hur ska någon rimligen hinna med allt detta? Ska det finnas mål som tar upp alla moment blir det en himla massa mål och det är inte bra. Om allt inte tas upp i målen är det å andra sidan tveksamt om de ska vara med i det centrala innehållet. Risken med många mål är att det blir fokus på att snabbt bocka av målen snarare än att bedöma färdigheter, processer och strategier som jag ändå tycker att kursplanen fokuserar på. Ingen idé at hetsa upp sig över detta innan målen presenteras dock.

 Bra med uppdelningen Texter och Språk, men jag tycker att det är lite rörigt som det ser ut nu. En närmare förklaring till vad som egentligen avses med texter och språk vore välkommet. Strategierna är ba, men upprepar ibland sådant som redan står. Det är fortfarande lite väl mycket text och skulle med fördel kunna struktureras om och på så sätt förkortas.

Jag ställer mig tveksam till om språklagen är något man behöver vara medveten om i år 9 och vad menar man egentligen med formdrag? Några oklarheter finns helt klart. Jag hade också föredragit en mer löpande text under rubikerna Texter och Språk snarare än denna i många fall otydliga och upprepande lista. Bra dock att olika texttyper exemplifieras.

Slutsatsen blir alltså att detta är en kursplan som jag helt klart kan ställa upp på. Ingen hysterisk detaljstyrning, men fler konkreta undervisningsmål.

Annonser
Det här inlägget postades i Skolsnack och har märkts med etiketterna , , . Bokmärk permalänken.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s